எங்கள் கூட்டாளர்கள்

தானியங்கி பாகங்கள்
1.ஆஸ்டியாவிலிருந்து MAMAG தானியங்கி
2. டென்மார்க்கிலிருந்து டெக்னடெக்ஸ் ஏபிஎஸ்
மலாவியாவிலிருந்து 3.ETIS ஆட்டோமேஷன்
ஜப்பானில் இருந்து 4.சுமிடோமோ
5. சீனாவில் நியூசூன்
மோட்டார் பீனிங்
1. அமெரிக்காவிலிருந்து கீட்ரோனிக்
2. சிங்கப்பூரிலிருந்து அவான்ஸ்ட்
3. ஸ்லோவாக்கியாவைச் சேர்ந்த ஓராவா
4. நெதர்லாந்தில் இருந்து அல்டிமேக்கிங்
அலுவலக உபகரணங்கள்
1. பல்கேரியத்திலிருந்து APAPS
2.ஐபிசி அமெரிக்காவிலிருந்து
3. ஹாங்காங்கிலிருந்து செர்டஸ்
வீட்டு உபயோகப்பொருள்
பெலாரஸிலிருந்து 1.ATLANT இன்க்
2. சீனாவில் லிட்டில்ஸ்வான்
bx